Tiden er inne for handling!

Bli med og signer Lederløftet for Mangfold og Inkludering.

Lederløftet for Mangfold og Inkludering

Lederløftet for Mangfold og Inkludering tar sikte på å samle fremoverlente ledere og beslutningstakere fra bedrifter og organisasjoner som tror på verdien av mangfold på arbeidsplassen. Å utnytte potensialet til mangfoldet i virksomheten krever løsninger både i og på tvers av organisasjoner.

Løftet er det første nettverket for ledere som har tatt stilling til å prioritere og sette mangfold og inkludering på agendaen på et strategisk nivå. Dette initiativet tar sikte på å bringe disse lederne sammen for å dele erfaringer og kunnskap som vil gi organisasjoner bedre evner å tiltrekke de beste talentene og skape inkluderende organisasjoner.

November 18th - #TimeToAct

On November 18th we hosted the first network event for the CEOs who have signed the commitment at the Nobel Peace Center.
In the coming months, we aim to continue working towards a real ?Paris Agreement? with specific measures to accelerate change towards more Diversity, Equity and Inclusion

Hensikten med Lederløftet

Fasilitere kunnskapsdeling på temaet samt bistå med verktøy og ressurser for å sette i gang. I tillegg til å bygge arenaer for å dele kunnskap på tvers av organisasjoner.
Skape en arena der bedrifter og organisasjoner kan diskutere ideer, utfordringer og løsninger for å akselerere fremgangen med å skape et mangfoldig og inkluderende næringsliv.

Lederløftet så langt

organisasjoner har signert

næringer representert

ansatte representert

Vær en del av endringen. Signer Lederløftet.

Vær en del av endringen. Signer Lederløftet.

Ved å signere Lederløftet, viser din bedrift sin forpliktelse til å begynne å jobbe bevisst og aktivt for å styrke en organisasjonskultur der alle har like muligheter til å lykkes, uavhengig av hvor de kommer fra eller hvordan de ser ut.

Når du har signert løftet, blir bedriften din en del av et nettverk av engasjerte organisasjoner og ledere, og vi vil gi deg de nødvendige verktøyene for å sette i gang.

Bli med andre organisasjoner som har forpliktet seg

Tiden er inne for handling! Vær en del av endringen.

Signer Lederløftet.

Et samarbeid mellom MAK og ODA

Lederløftet er initiert av MAK og ODA som én av mange løsninger mot et mer mangfoldig og inkluderende næringsliv.

Vil du drive reel endring innen mangfold og inkludering?

nb_NO