Om oss

Les mer om organisasjonene bak Lederløftet.

MAK x ODA

ODA og MAK er organisasjonene bak Lederløftet. Ved å samarbeide har vi som mål å akselerere og drive reell endring for næringslivet. Ved å utvide fokuset som noe større enn hva hver organisasjon jobber med til det daglige har vi klart å inkludere flere dimensjoner av mangfold; kjønn og etnisitet. Både ODA og MAK kjenner til etterspørselen etter handlinger, tiltak og ideer på å drive bedriftene fremover.
MAK er en av Norges fremste organisasjoner som jobber med systemendring rundt mangfold og inkludering, med et særlig fokus rundt etnisitet og kjønn,som et konkurransefortrinn for Norge og norsk nærings- og organisasjonsliv. Vi har tre fokusområder:

FELLESKAP: Vi ser at en av utfordringene er tilgangen på et profesjonelt miljø og nettverk som en av hindrene for unge talenter. Derfor jobber vi med å skape muligheter for nettverksbygging, tilgang til rollemodeller og bedriftsledere i Norge og globalt.

ORGANISASJONER: Som i arbeidet rundt pledge er hensikten å jobbe med bedrifter i å utvikle løsninger i fellesskap eller å øke forståelse for hvordan en kan starte med eller aktivt jobbe med en mangfoldsstrategi og tilhørende tiltak.

SAMFUNNET: Vad å være aktive i relevante arenaer med beslutningstakere, ledere, politikere, setter vi mangfold på dagsorden. Vi jobber med å skape flere fortellinger og dreie narrativet fra negativt (“mangfold som et problem som må løses”) til positivt (“et stort ubenyttet potensial”).
ODA er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech. Med over 11 000 medlemmer som spenner over 500 selskaper i ulike næringer, har ODA siden 2005 jobbet for å bedre mangfoldet i tech. ODA er non-profit, og drives av frivillig innsats fra kvinner i tech – for kvinner i tech, og med uvurderlig støtte fra våre rundt 50 partnere.

VÅRT MÅL: ODA har siden 2016 målt kvinneandelen innen IKT i Norge i samarbeid med Kantar TNS, og selv om vi har sett en økning fra 17% til 29% i 2019, er dette langt fra vårt mål om 40% kvinneandel, både generelt innen IKT, og også innen toppledelse.

For å nå dette målet jobber vi sammen med våre strategiske partnere og en rekke bransjeorganisasjoner, der vi har en rekke ulike initiativer for alt fra toppledere til skolebarn. Sammen bidrar vi til å fremme teknologi som en attraktiv karrierevei for kvinner. Har din organisasjon et ønske om å jobbe for større mangfold i teknologi: Les mer eller ta kontakt for å høre mer om hva vi kan få til sammen!

VÅR VISJON: We empower Women in Tech to Lead the Change.

VÅRE VERDIER: Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion

Vil du drive reel endring innen mangfold og inkludering?

nb_NO