Vær en del av endringen.

Signer Lederløftet!

Lederløftet

Lederløftet har som hensikt å samle ledere, beslutningstakere og andre personligheter innen selskap- og organisasjonsvirksomhet som tror på verdien og potensialet av mangfold innenfor kjønn, kultur og etnisitet.
Det representerer en forpliktelse fra ledere til å jobbe aktivt for å sette mangfold og inkludering som strategiske prioriteringer i deres organisasjoner, og å være ambassadører for et mer inkluderende forretningsmiljø.
Løftet kan signeres av ledere på C-nivå som kan forplikte seg både individuelt og i organisasjonenes navn til å arbeide for å øke mangfold og inkludering i sammenheng med deres selskap og bransje.

Bli med på Lederløftet

Å signere lederløftet innebærer en forpliktelse til noen få klare, kvantifiserbare og tidsbundne mål. Ved å signere løftet anerkjenner både lederen og selskapet de representerer at mangfold og inkludering av kjønn og etnisitet krever løsninger på alle nivåer, både internt i organisasjonen og eksternt i verdikjeden.

De som signerer går ut med en offentlig intensjon og forpliktelse til å jobbe aktivt for å skape en arbeidsplass som dyrker en organisasjonskultur hvor alle føler en tilhørighet og har like muligheter til å lykkes.

Det er tid for handling.

Signer Lederløftet.

Å utnytte potensialet til mangfoldet i virksomheten krever løsninger både i og på tvers av organisasjoner. Innenfor et selskap må mangfold og inkludering være en strategisk prioritering, med hele lederteamet på tvers av organisasjonen bak seg. For å skape positiv endring i et samfunn, er det et behov for å diskutere ideer, dele beste praksis og samskape løsninger.

nb_NO